Warning: openlog() has been disabled for security reasons in /data/web/virtuals/5301/virtual/www/modules/syslog/syslog.module on line 103

Warning: syslog() has been disabled for security reasons in /data/web/virtuals/5301/virtual/www/modules/syslog/syslog.module on line 118
Sanace bytu po zemřelém | Dezinfekce, dezinsekce, deratizace

Garance

Sanace bytu po zemřelém

Provádíme sanace bytu po zesnulých. Jedná se o sanaci bytu, kde došlo k úmrtí.


LEHKÉ PŘÍPADY:

  • V případě, že úmrtí osoby bylo zjištěno ihned, maximálně do několika málo dní, může být sanace prostor jednoduchou záležitostí.
  • Přestože k procesu rozkladu těla zesnulého dochází ihned po úmrtí, stačí v tomto případě pouze provést postřik dezinfekčním a dezinsekčním roztokem a zlikvidovat případné savé materiály, které přišly do styku s tělem. Nesavé materiály jako např. lino, sklo apod. lze sanovat postřikem.
  • Dezinfekční roztok je aplikován na celou místnost, případně na ceý byt.

 

STŘEDNĚ TĚŽKÉ A TĚŽKÉ PŘÍPADY:

  • V těžších případech, kdy tělo zemřelého leželo v protorech delší dobu a došlo již k takovému stupni rozkladu, kdy tělní tekutiny prosakují a pronikají i např. pod lina do podlah, nebo do nábytku stojícího poblíž, je třeba provést důkladnější sanaci prostor.
  • Rozsah této sanace je závislý vždy na konkrétním případu.

          Většinou je třeba udělat přibližně tato následující opatření:

    • dezinfekce a dezinsekce prostor,
    • odstranění veškerého kontaminovaného materiálu (matrace, ložní prádlo, postel a další nábytek, lokální či kompletní odstranění podlahové krytiny - PVC, koberce, parkety atd.), který je následně odvezen na skládku a likvidován jako nebezpečný odpad,
    • v případě potřeby či přání zákazníka probíhá vyklizení celého pokoje či bytu (tzv. "na kost"), tzn., že prostory jsou předávány zcela prázdné,
    • mechanická očista,
    • kontrola prostor ohledně výskytu potravin apod., které podléhají zkáze,
    • závěrečná dezinfekce, doba expozice je dostačující k tomu, aby všechny patogeny byly spolehlivě zlikvidovány,
    • dezodorizace přípravkem, který neutralizuje pachové částice,
    • prostory je samozřejmě třeba následně důkladně větrat! 

 

V rámci podobných činností zajišťuje naše firma také sanace bytů po nepřizpůsobivých obyvatelích (lidé bez základních hygienických návyků, nemocní, narkomani atd.), sanace bytů, nebo i celých domů před rekonstrukcemi, po povodních, vyklízení sklepů, půd, holubího trusu atd.