Warning: openlog() has been disabled for security reasons in /data/web/virtuals/5301/virtual/www/modules/syslog/syslog.module on line 103

Warning: syslog() has been disabled for security reasons in /data/web/virtuals/5301/virtual/www/modules/syslog/syslog.module on line 118
Hubení švábů a rusů - Jak na šváby a rusy | Dezinfekce, dezinsekce, deratizace

Garance

Hubení švábů a rusů - Jak na šváby a rusy

 

Rus domácí (Blattella germanica L.)  a  Šváb obecný (Blatta orientalis L.)

Příznaky výskytu:

 • výkaly (podobné mleté kávě)
 • mastné stopy
 • mrtví jedinci
 • zbytky po svlékání kůže
 • nepříjemný zápach

Šíření:

 • Všechny jmenované druhy k nám byly zavlečeny, nejsou původní a nevyskytují se ve volné  přírodě. Vyskytují se vázáni na lidská sídla (synantropně), nebo průmyslové prostory, ale vždy  s dostatkem tepla a potravy (šváb obecný se jako jediný může vyskytovat i na chladnějších  místech, např. budovy a sklepy bez vytápění). A
 • Aktivně se rozlézají do okolí.
 • Mohou být  přenášeni v zavazadlech, nebo při transportu zboží a potravin.
 • Druhy šváb americký a  australský se šíří hlavně mezinárodním transportem potravin a jsou u nás schopní přežívat a  množit se jen na teplých a vlhkých místech (např. skleníky, vytápěné prostory apod.).  Obzvlášť australský druh je velmi citlivý na pokles teploty a hyne již při teplotě pod 4 °C po 8  hodinách.
 • U švába amerického se může jednat i o úniky z domácích chovů.

Potrava:

 • Většinou všežravci, v případě nutnosti se mohou živit papírem, lepidlem na tapety, kůží,  vazbou knih a různými organickými zbytky.
 • Mohou hladovět cca 2—3 týdny, šváb americký až  5 týdnů.
 • Šváb australský je býložravec, krmí se výhradně částmi rostlin.

Možné škody:

 • Znehodnocení potravin
 • Přenašeči bakterií, roztočů a zárodků nemocí (Salmonella, tyfus,  paratyfus, žloutenka, zápal plic apod.). R
 • Rus domácí a šváb obecný šíří nepříjemný zápach  (výměšky dorsálních žláz).

Prevence:

 • Udržování hygieny

Mohu je vyhubit sám?

 • Při jednotlivém výskytu lze použít běžných insekticidních přípravků typu Biolit, Raid..., ale  v případě opakování výskytu je vždy lepší volat odborníky DDD.

Jak probíhá odborný zásah:

 1. Je možné provést průzkum (monitoring) četnosti výskytu - děje se např. metodou lepových pastí a důkladným  průzkumem objektu. Vždy je potřebné zjistit ohnisko šíření, tj. zdroj zamoření, odkud se  švábovití šíří.
   
 2. Vlastní zásah - Do devadesátých let minulého století se proti švábovitým zasahovalo formou  insekticidních postřiků, případně poprašů a aerosolů. Díky rozvoji výzkumu v oblasti  insekticidů se od 90 let  minulého století začaly používat i insekticidní gelové nástrahy. Jedná  se o nástrahy požerové. Tyto přípravky spadají do kategorie profesionálních přípravků a jejich  aplikaci mohou  provádět pouze osoby k tomu oprávněné dle zákona 258/2000, o ochraně  veřejného zdraví. Tyto přípravky jsou velmi účinné a dosahuje se s nimi velmi dobrých  výsledků. Předpokladem úspěšného zásahu je odbornost a profesionalita provádějícího  pracovníka. Ten je dobře obeznámen s bionomií a chováním švábovitých a s metodikou  kladení gelové nástrahy.
   
 3. V případě zvolení klasické metody postřiku či popraše se zásah provádí vždy směrem od  okolních míst do míst zdroje zamoření.
   
 4. Následná opatření - Po skončení zásahu se po 6–8 týdnech provede kontrola. V případě nutnosti  se provádí druhý zásah. Tuto metodu je možné skombinovat s provedením insekticidních  bariérových postřiků, pokud hrozí např. opětovné proniknutí švábů do objektu z okolí (např.  sousedící objekty jiného vlastníka, který šváby toleruje).  Postřik se samozřejmě aplikuje až po  úspěšně provedeném zásahu požerovým gelem.

Naše firma garantuje odborné provedení zásahu jak klasickými metodami postřiku a fumigace, tak i modernější metodou gelových nástrah.