Warning: openlog() has been disabled for security reasons in /data/web/virtuals/5301/virtual/www/modules/syslog/syslog.module on line 103

Warning: syslog() has been disabled for security reasons in /data/web/virtuals/5301/virtual/www/modules/syslog/syslog.module on line 118
Hubení potkanů, krys | Dezinfekce, dezinsekce, deratizace

Garance

Hubení potkanů, krys

Příznaky výskytu:

 • trus
 • nory
 • cestičky
 • stopy po hlodání

Možné škody/hosp. následky:

 • šíření původců chorob (Weilova žloutenka, paratyfus, salmoneloza, atd.)
 • znečištění skladovaných potravin
 • škody na textiliích, materiálu
 • škody na kabelech, elektrickém vedení (nebezpečí požáru)

Prevence:

 • omezit zdroje potravy (odpadky v uzavřených nádobách, udržovat čistotu kolem popelnic)
 • kontrola objektu a zaslepení možných vstupů
 • bariérová deratizace


Jak probíhá odborný zásah:
 

Bariérová deratizace

 • Zajišťujeme bariérovou deratizaci objektů a lokalit (např. sklepy, dvory) a to i v místech, kde není viditelný výskyt. Viditelný výskyt na povrchu je zaznamenáván až při přemnožení. Dá se říci, že potkani tu s námi stabilně žijí.
 • Potkani se dokážou prohryzat betonem, běhají po trubkách, dokonce dokážou vylézt i záchodem apod.
 • Bariéra je tvořena rozmístěním jedových staniček s nástrahou v objektu/na lokalitě dle jejich členění a složitosti.
 • Součástí je také vždy provedení kontroly odběru a doplnění nástrah.
 • V případě nalezených kadaverů (mrtvých těl) provádíme jejich sběr (také na tel. oznámení) a dezinfekci místa, kde byl kadaver nalezen.
 • Bariérovou deratizaci se doporučuje provádět 2x ročně (na jaře a na podzim).
 • V případě již instalovaných staniček se doporučuje vždy výměna nástrahy – časem se stává neatraktivní, nebo může být poškozena vnějšími vlivy a neplní tak potom svůj účel.
   
 • Cílem této bariéry je zamezit osídlení lokality/baráku hlodavci v případě náhodného průniku.
   

Ohnisková deratizace
 

 • Při kalamitním přemnožení a při pozorovatelném výskytu hlodavců provádíme ohniskové zásahy rozmístěním jedových staniček s nástrahou.
 • Následně jsou prováděny kontroly, při kterých se zjišťuje odběr nástrahy a probíhá její doplňování. Nástraha se doplňuje a vyměňuje až do skončení odběru.
 • V případě nalezených kadaverů (mrtvých těl) provádíme jejich sběr (také na tel. oznámení) a dezinfekci místa, kde byl kadaver nalezen.
   
 • Cílem je vyhubení populace, nebo alespoň snížení stavu min. o 90 – 95%.
   
 • Součástí zásahu je vždy též prohlídka prostor a doporučení na odstranění technických závad umožňujících pronikání hlodavců do objektu. Tato služba je prováděna zdarma.
 • Zajišťujeme také pravidelný monitoring objektů, při kterém zjišťujeme aktuální stav výskytu synantropních hlodavců metodou vnadění a následné kontroly odebíraného množství návnad. Dále sledujeme a vyhodnocujeme typické znaky výskytu, jako jsou nory, trus, vstupy do objektů vytvořené hlodavci atd. Na základě zjištěných skutečností doporučujeme následná opatření.

 

Vzhledem k tomu, že naší snahou je poskytovat komplexní služby, provádíme také sanace ošetřovaných prostor: 

   - vyklizení odpadu, starého nábytku apod.
   - dezinfekci v případě velkého zamoření hlodavci (velké množství trusu…)
   - opravy a zajištění míst, kudy hlodavci pronikají

 

Používané přípravky:

 • Při našich zásazích nepoužíváme levné prostředky, které lze volně zakoupit v marketech typu Baumax apod. V případě, že toto některé firmy DDD dělají, mohou sice účtovat nižší ceny, ale tyto přípravky většinou pro hlodavce nejsou tak atraktivní (vyhledávají potom jiný zdroj) a navíc se proti nim již u velkého množství populace vyvinula rezistence. Deratizační zásah se tak nakonec míjí účinkem.
 • Používáme rodenticidy (antikoagulanty 2. a 3. generace).

Jak přípravky působí?

 • Tyto látky jsou velice účinné. Na rozdíl od antikoagulantů 1. generace stačí ve většině případů jednorázové požití a neobjevuje se rezistence (odolnost proti látce). Po požití dojde k velkému naředění krve a ke ztrátě schopnosti srážlivosti. Kontaminovaný jedinec umírá vykrvácením vnitřních orgánů.
 • Většina zasažených jedinců umírá skrytě v norách či kanalizaci. Případné kusy uhynulé v objektech na přístupných místech sbíráme a likvidujeme.

Typy staniček

 • Rodenticidní nástrahy aplikujeme v souladu s certifikovanou metodikou do různých typů deratizačních staniček. Nesetkáte se u nás s velmi rizikovým pokládáním nástrah na různé papírové či plastové tácky nebo misky.
   
 • V suchém prostředí postačují staničky z tvrdého kartonu. Jsou levnější a instalace je jednodušší. Při dobrých podmínkách je lze opakovaně použít.
 • Ve vlhkém prostředí pokládáme plastové staničky s nástrahou odolnou proti vlhkosti. Výhodou je opakovatelné použití.
 • V místech, kde hrozí zvýšené riziko pro děti a domácí zvířata, je možné instalovat uzamykatelné boxy, které jsou přidělány k podkladu.
 • Kanalizační prostory ošetřujeme zavěšením voskových bloků.

                                                  

 

Plastový box - připevňuje se k podkladu, k nástraze uvnitř se dostane pouze cílový organismus

                                               

 

Plastový box - splňuje požadavky v systému HACCP, připevňuje se vruty k podkladu, k nástraze uvnitř se dostane pouze cílový organismus