Warning: openlog() has been disabled for security reasons in /data/web/virtuals/5301/virtual/www/modules/syslog/syslog.module on line 103

Warning: syslog() has been disabled for security reasons in /data/web/virtuals/5301/virtual/www/modules/syslog/syslog.module on line 118
Doklady o odbornosti | Dezinfekce, dezinsekce, deratizace

Garance

Doklady o odbornostiOsvědčení o absolvování speciálního mistrovského kurzu


 Osvědčení o absolvování odborného kursu DDD

 

Osvědčení o odborné způsobilosti (dle § 58 odst. 1a 2 zák. č. 258/2000 Sb.)Od roku 2010 jsme řádným členem:

          Sdružení pracovníků DDD ČR                a                   Evropské asociace DDD CEPA: 

                  Sdružení DDD                                                                   Konfederace evropských asociací DDD

          


           Členský certifikát DDD 2015                                      Členský certifikát DDD 2014

         Člen DDD 2015  Člen DDD 2014


            Členský certifikát DDD 2013                                   Členský certifikát DDD 2012
           Člen DDD 2013   Člen DDD 2012


             Členský certifikát DDD 2011                                    Členský certifikát DDD 2010
          Člen DDD 2011   Člen DDD 2010